Home

Solvejg og Hans Jørgen Nissen

 

Vores rejseliv

Med mange oplevelser og mødet med spændende mennesker over hele verden

Hvem er vi??

 

Vi hedder Solvejg og Hans Jørgen Nissen og bor i Syd Danmark, nærmere Sønderjylland ikke langt fra Aabenraa

At rejse er at leve ....

Den lykkelige Erfaring har jeg gjort, at alt, eftersom Kunsten og Livet er blevet mig klarere, desmere Solskin er der udenfra strømmet ind i mit Bryst; hvilken Velsignelse er ikke opgaaet for mig efter tidligere mørke Dage. Ro og Forvisning er kommen i min Sjæl; en saadan Ro lader sig imidlertid godt forene med det vexlende Reiseliv; der var en Tid, jeg følte mig saa haardt trykket og forpiint herhjemme, at det at være ude var idetmindste en Ophør af at lide - det Fremmede fik herved en Fredens Glands, jeg fik det kjært, og da min Natur er at slutte sig let til Menneskene, der da igjen give Tillid og Hjertelighed, saa følte jeg mig ude vel og kom der gjerne. H.C.Andersen

Følg med os på mange spændende rejser på mange forskællige rejseformer.

 

Solvejg og Hans Jørgen Nissen

Mail til os på:

nissen.felsted@gmail.com